Wat is het doel van deze website?

Als u zich inschrijft op Rouw-register.nl krijgt u tijdig via e-mail bericht van het overlijden van mensen die u vroeger heeft gekend, maar die u uit het oog bent verloren (en zij u misschien ook wel). Het kan gaan om vroegere buren, kennissen, sportvrienden, mensen met wie u op school heeft gezeten of met wie u hebt samengewerkt.

Dat u tijdig wordt geïnformeerd, heeft als voordeel dat u tijdig actie kunt ondernemen. U kunt bijvoorbeeld de begrafenis/crematie bijwonen en/of uw deelneming betuigen aan de nabestaanden.

Wat maakt Rouw-register anders dan andere condoléance-sites?

rouw-register.nl is de enige site op het gebied van rouwadvertenties die deze aktief onder de aandacht brengt en niet alleen een digitale gedenkplaats vormt.

Hoe kan in me inschrijven?

Klik op de knop 'Inschrijven' en vul uw e-mailadres, een wachtwoord, uw naam en geslacht in plus uw trefwoorden (zie uitleg trefwoorden voor een juist gebruik van trefwoorden). Inschrijving is en blijft kosteloos.

Ik zie nergens een knop voor nabestaanden. Hoe kan ik een rouwpagina aanmaken?

Het geven van een opdracht voor het door ons aanmaken van een rouwpagina is een taak van de begrafenisondernemer zodat iedereen er van verzekerd kan zijn dat alle informatie juist is. Deze zal in samenspraak met de nabestaanden ons van de nodige informatie voorzien waarna wij de pagina aanmaken. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij een rouwpagina direct aanmaken. Vult u dan het contactformulier in met vermelding van uw telefoonnummer.

Ik heb me ingeschreven op rouw-register.nl. Kan ik ook rouwpagina's bekijken die dateren uit de periode van vóór mijn inschrijving?

Ja, dat kan. U kunt zoeken in het archief. U krijgt echter geen e-mailbericht(en) met betrekking tot personen die zijn overleden in de periode voordat u was ingeschreven.

Waarom wil rouw-register.nl mijn naam en geslacht weten?

Als wij via email contact met u leggen, willen wij dit graag zo persoonlijk mogelijk doen.

Hoe gaat rouw-register.nl om met mijn persoonlijke gegevens?

Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met de gegevens die u invult. Uit privacy-overwegingen hebben wij die ook zo beperkt mogelijk gehouden. Uw gegevens zijn voor anderen niet zichtbaar en worden ook niet aan anderen beschikbaar gesteld.

Wat is het doel van de trefwoorden die ik moet invullen? Welke trefwoorden kan ik het beste gebruiken?

Trefwoorden vormen het 'hart' van de site; hiermee worden koppelingen gelegd tussen belangstellende en rouwadvertenties. Zie voor meer informatie onze uitleg trefwoorden

Wanneer krijg ik een e-mail met informatie over een overlijden?

Als nabestaanden een rouwpagina op Rouw-register.nl openen, kunnen ze daar ook trefwoorden invullen. Deze trefwoorden worden vervolgens vergeleken met die van alle ingeschrevenen. Dus ook die van u. Bestaat er een overeenkomst, dan wordt u per mail geattendeerd op de persoonlijke pagina van de overledene op Rouw-register.nl. Daar vindt u dan ook informatie over begrafenis/crematie.

Ik krijg bericht van een overlijden van iemand die ik inderdaad gekend heb, maar de advertentie stond al 3 dagen op de site. Waarom krijg ik nu pas bericht?

De nabestaanden hebben pas later een trefwoord toegevoegd dat past bij een van uw trefwoorden. Het systeem is gelukkig zo gemaakt dat u dan alsnog bericht krijgt, maar wij kunnen niet voorkomen dat u dit bericht pas later ontvangt.
Het systeem controleert meerdere keren per dag alle trefwoorden.

Krijgen nabestaanden bericht als één of meer trefwoorden die zij hebben opgegeven overeenstemt met trefwoorden van ingeschrevenen?

Nee, nabestaanden worden hiervan niet op de hoogte gesteld. Uw privacy is dus ook in dit opzicht gewaarborgd. Overigens: het feit dat trefwoorden overeenkomen, betekent niet altijd dat de betreffende personen elkaar gekend hebben.

Mijn mailbox zit al een tijdje vol. Stel dat ik in die tijd een bericht van Rouw-register.nl heb ontvangen, krijg ik dat bericht dan alsnog binnen als er weer ruimte is in mijn mailbox?

Nee. Dit is helaas technisch (nog) niet mogelijk.